Zapisy

 

Zapisy na nowy rok szkolny dla nowych dzieci rozpoczynamy w styczniu. Dla Państwa komfortu, proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Przed zapisami istnieje możliwość odwiedzenia naszego przedszkola w celu zapoznania się i przedstawienia szczegółowej oferty. Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

O kolejności zapisów dzieci decydują następujące kryteria:

 • rodzeństwo naszych wychowanków;
 • nowe dzieci do momentu wyczerpania miejsc określonych ilością dzieci w grupie.

 

W terminie od 16 lutego do 28 lutego 2022 r. odbędą się zapisy dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (kontynuacja). Przy zapisach Rodzice wypełniają umowę o świadczenie usług dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych oraz ankietę (dla nowych dzieci). 

 

Rodziców i dzieci, które zostały po raz pierwszy zapisane do przedszkola zapraszamy na program adaptacyjny – „Drzwi Otwarte”:

 • Poznajmy się – spotkanie organizacyjne;
 • warsztaty adaptacyjne – zabawy ruchowo-muzyczne;
 • zabawy w ogrodzie pod opieką rodziców /opiekunów/ w miesiącu lipcu;
 • Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” w czerwcu (organizowany co 2 lata)
 • przekazanie Rodzicom pakietu materiałów dydaktycznych „Będę przedszkolakiem”.

Cennik na rok szkolny 2022/2023

Czesne – 1200,00zł.
Stawka żywieniowa – 16,00zł za dzień (za 4 posiłki).


Wpisowe (płatne przelewem w ciągu 7 dni, od dnia podpisania umowy):
700,00zł dla nowych dzieci;
500,00zł dla dzieci uczęszczających 1 rok;
400,00zł dla dzieci uczęszczających 2 lata i więcej.

 

„BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”

Program Adaptacyjny dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Twórca”

 

 1. Nawiązanie kontaktu z rodzicami ubiegającymi się o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 2. Przekazanie rodzicom materiałów dydaktycznych: „Jak pomóc dziecku w procesie adaptacji”, „Rady dla rodziców”, list adaptacyjny, książeczki z serii „Będę przedszkolakiem”.
 3. Organizacja zebrania dyrektora z rodzicami dzieci nowo przyjętych, zapoznanie z nauczycielami i pracownikami przedszkola, zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej przedszkola – „Drzwi Otwarte”.
 4. Poznawanie nowego otoczenia (budynku, ogrodu przedszkolnego), uczestniczenie dzieci i rodziców w imprezach przedszkolnych (Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”) oraz w zajęciach muzyczno-ruchowych pod kierunkiem nauczyciela rytmiki, zabawy z rodzicami w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w salach grupy dzieci 3-letnich.
 5. Rozpoznanie wstępne potrzeb i umiejętności dzieci „oczami rodzica”, ankieta dla rodziców „Informacja o dziecku” (czerwiec- lipiec).
 6. Zebranie organizacyjne, prezentacja ramowego rozkładu dnia i specyfiki pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupach dzieci 3-letnich oraz prelekcja psychologa przedszkolnego na temat rozwoju dziecka 3-letniego i jego przystosowania do warunków przedszkolnych (wrzesień).
 7. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w grupie przedszkolnej: nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do funkcjonowania wg ramowego rozkładu dnia dzieci młodszych, pomoc w zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji oraz w rozwiązywaniu konfliktów bez agresji i korzystania z pomocy osoby dorosłej w trudnych sytuacjach.
 8. Organizacja indywidualnych spotkań z psychologiem, logopedą, nauczycielami- dyżury specjalistów pełnione wg ustalonego harmonogramu na cały rok szkolny.
 9. Pełne uczestnictwo dzieci i rodziców w imprezach przygotowywanych na terenie przedszkola.