bawi, uczy, inspiruje...

Rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny 2024/2025
Serdecznie zapraszamy!

O nas

Przedszkole „Mały Twórca” o profilu: twórczości artystyczno-                      językowej, przyrodniczej z elementami ekologii.

 

Wychowujemy i kształtujemy małego człowieka akceptującego siebie, wrażliwego, szanującego innych oraz dbającego o środowisko naturalne i planetę. Rozwijamy twórczość dziecięcą, ciekawość świata, wspieramy aktywność własną dziecka i jego potencjał, poprzez rozwijanie różnorodnych zainteresowań, uzdolnień i pasji.
Mały Twórca to dziecko pełne energii i pozytywnych emocji, radzące sobie w trudnych sytuacjach, osiągające sukcesy i gotowe do podjęcia nowych wyzwań w szkole.

Rozpoczynamy zapisy na nowy rok szkolny 2024/2025 dla dzieci
w wieku przedszkolnym (2,5–3 lat).
 


Zatroszczymy się o Twoje dziecko, jego potrzeby i dobre samopoczucie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zapisu dziecka do naszej placówki.

U nas możesz liczyć na:

Mmiła, rodzinna atmosfera

Aadaptacja bez łez

Łłagodne podejście

Yyes, I can (z językiem angielskim na co dzień)

 

Ttwórcze, aktywne działania

Wwłasny plac zabaw

Óowocna współpraca

Rrozbudzanie ciekawości świata

Cczłowiek na 1 miejscu

Aatrakcyjne zajęcia dodatkowe

Na co stawiamy

Nauka poprzez zabawę – aktywne uczenie
Przekazujemy wiedzę w sposób łatwy i przystępny, skutecznie rozbudzamy naturalną ciekawość poznawczą dziecka poprzez stosowanie metod aktywizujących do działania, przeżywania i współpracę w grupie. Mały Twórca to dziecko kreatywnie myślące, z własną inicjatywą i pomysłem, odnoszące sukcesy oraz radzące sobie z niepowodzeniami.

Krytyczne myślenie

Kształtujemy umiejętność racjonalnego myślenia jako jednej z najważniejszych umiejętności w dorosłym życiu.

Kultura/Sztuka

Wprowadzamy dzieci w świat kultury poprzez bycie odbiorcą, twórcą, rozwijając zainteresowania, uzdolnienia, talenty.

Przyroda i ekologia

Realizujemy projekty wprowadzające dzieci w fascynujący świat przyrody poprzez odkrywanie działania wszechświata i człowieka.

Czytanie/Pisanie

Rozbudzamy zainteresowania książką, czytelnictwem, wprowadzamy w świat liter, rozwijamy kompetencje językowe.

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Bogata i atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych, w tym nauka dwóch języków obcych (język angielski i niemiecki).

„Mały Twórca” proponuje różnorodne formy aktywności umożliwiające rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, umiejętności oraz odkrywanie talentów i pasji.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania ze szczegółową ofertą zajęć dodatkowych.

Przygotowanie dzieci do szkoły

Prowadzimy grupy „0” – 6-latki – roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do podjęcia pierwszego etapu edukacji szkolnej.
Mali Twórcy opanowują wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dzięki systematycznej pracy wychowawczo-edukacyjnej z wykorzystaniem m.in. tablic multimedialnych oraz innych pomocy dydaktycznych i tym samym uzyskują właściwą gotowość do podjęcia nauki w szkole.

Oferta wakacyjna

Przyjmujemy swoich małych interesantów w okresie od września do lipca. Jednocześnie stwarzamy możliwość wydłużenia pracy przedszkola do połowy sierpnia dla osób zainteresowanych.

Atrakcyjny plac zabaw

Posiadamy duży, ogrodzony i kolorowy plac zabaw, który wyposażony jest w różnorodne urządzenia rekreacyjne.

Własna kuchnia

W naszej kuchni przygotowujemy codziennie zdrowe, urozmaicone, zbilansowane pod kątem energii i składników odżywczych posiłki, uwzględniające upodobania smakowe naszych przedszkolaków.