W DNIU 17 WRZEŚNIA (WTOREK) 2019r

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI Z GRUPY IV, V i VI

NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE 

Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PT.

„MAŁY RATOWNIK”

 

ZAJĘCIA POPROWADZI PANI BEATA DOMAGAŁA,

PRACOWNIK STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ

WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

          09:30 – 10:15 GRUPA V

          10:20 – 11:05 GRUPA IV

          11:10 – 11:55 GRUPA VI