W DNIU 6 GRUDNIA (PIĄTEK) 2019r

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI Z GRUPY I, II i III

NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE 

Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PT.

„MAŁY RATOWNIK”

 

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ

WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

          10:00 – 10:30 GRUPA I i II

          10:35 – 11:05 GRUPA III

 

ZAJĘCIA POPROWADZI PANI BEATA DOMAGAŁA,

PRACOWNIK STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA