D Z I E Ń   D Z I E C K A

Z OKAZJI DNIA DZIECKA SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI NA WYCIECZKĘ KRAJOZNAWCZĄ

DO CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNEGO W RUDZIE SUŁOWSKIEJ KOŁO MILICZA

W PROGRAMIE:

  • zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy:

     m.in. Skansen z wystawą narzędzi rybackich, Dom Rybaka, Płuczka, Staw Pokazowy

  • zwierzyniec i zagroda z ptactwem domowym
  • ścieżka zmysłów z trzema strefami: dotykowa, zapachowa, dźwiękowa
  • rekreacja na placu zabaw
  • piknik na świeżym powietrzu

Wyjazd – godz. 9:15

Powrót – ok. godz. 16:00-16:30