W trakcie drugich warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dzieci sprawdzały jak działają magnesy, dowiedziały się czym są bieguny i dlaczego kompas może przydać się w wyprawie. Zajęcia oparte były przede wszystkim na serii doświadczeń pokazujących wiele właściwości magnesów.