Serdecznie zapraszamy

Rodziców dzieci z grupy 5 i 6 na

Uroczystość  Zakończenia  Edukacji  Przedszkolnej

wg poniższego harmonogramu:

 

Grupa V – 12 czerwca

(środa) – godz. 15:00

 

Grupa VI – 10 czerwca

(poniedziałek)  – godz. 15:00