Z  okazji  zbliżających  się

Świąt  Bożego  Narodzenia

serdecznie  zapraszamy  Rodziców

na  świąteczne  spotkania  bożonarodzeniowe

w  poszczególnych  grupach:

 

Grupa I – 17 grudnia (wtorek) – godz. 15:30

Grupa II – 13 grudnia (piątek) – godz. 15:30

Grupa III – 16 grudnia (poniedziałek) – godz. 16:00

Grupa IV – 18 grudnia (środa) – godz. 16:00

Grupa V – 20 grudnia (piątek) – godz. 16:00

Grupa VI – 19 grudnia (czwartek) – godz. 16:00