2016-10-19
Edukacja przez Ruch – przygotowanie do pisania literki „e”, „E” w grupie 6.