Nasza misja i zadania

 

Przedszkole „Mały Twórca” o profilu językowo-artystycznym wychowuje i kształtuje człowieka akceptującego siebie, wrażliwego, szanującego drugiego człowieka oraz środowisko przyrodnicze, gotowego do podjęcia nowych wyzwań w szkole, pragnącego szukać twórczych rozwiązań oraz radzącego sobie w sytuacjach trudnych, pełnego energii i pozytywnych emocji.

 

Mocne strony: 

 • stosujemy zasadę indywidualnego – podmiotowego traktowania każdego dziecka, z zachowaniem jego potrzeb, możliwości oraz zainteresowań;
 • wychowujemy małego człowieka, akceptującego siebie, wrażliwego, szanującego drugiego człowieka, radzącego sobie w trudnych sytuacjach, pełnego energii i pozytywnych emocji;
 • kształcimy kreatywne, twórcze dziecko poprzez stymulowanie zdolności w rożnych dziedzinach jego aktywności;
 • kierujemy edukacją przedszkolną na poszczególnych etapach rozwoju dziecka tak, aby uzyskało wysoka gotowość szkolną;
 • wspomagamy rozwój każdego dziecka, wyrównując jego szanse edukacyjne poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współprace z nauczycielem-wychowawcą, psychologiem, logopedą, poradnią pedagogiczno-psychologiczną;
 • wszystkie działania wychowawczo-edukacyjne prowadzone są przez kreatywną, profesjonalną, systematycznie doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności kadrę pedagogiczną;
 • tworzymy sprzyjająca atmosferę w placówce, wpływającą na pełną aklimatyzację i adaptację dziecka w warunkach przedszkolnych;
 • systematycznie dostosowujemy naszą bazę dydaktyczną i wyposażenie placówki do wysokich standardów edukacyjnych;
 • posiadamy duży, ogrodzony, monitorowany, samodzielny, zadbany ogród przedszkolny, wyposażony w nowe, bezpieczne urządzenia rekreacyjne, położony w spokojnym i zielonym otoczeniu osiedla Szczepin (ul. Legnicka, ul. Zachodnia);
 • prowadzimy własne, smaczne, zdrowe, racjonalne i urozmaicone żywienie w oparciu o nowoczesną kuchnię;
 • wspomagamy rodziców w przygotowywaniu indywidualnych diet żywieniowych, według indywidualnych zaleceń – wskazań rodziców, lekarza.

  

Stwarzamy warunki do: 

 • stymulowania zdolności twórczych dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności;
 • wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka;
 • podejmowania działań przez dziecko, które wzbogacają jego doświadczenia i wiedzę.

 

Pomagamy: 

 • kształtować postawę twórcza i otwartą u dziecka;
 • Rodzicom w pokonywaniu trudności i problemów związanych z wychowaniem i edukacją;
 • sprawiać, że dziecko czuje się potrzebne i kochane oraz akceptowane przez siebie i środowisko przedszkolne;
 • Rodzicom w wychowaniu dziecka o kreatywnym myśleniu, z własną inicjatywą i pomysłem, potrafiących odnosić sukcesy oraz stawiać czoła niepowodzeniom.