Nasza placówka została zgłoszona do akcji edukacyjnej organizowanej przez UNICEF z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada. Wszystkie grupy przedszkolne wzięły czynny udział w zajęciach, które miały na celu zwrócenie uwagi na prawa każdego dziecka. W tym dniu towarzyszył nam kolor niebieski, jako symbol solidarności z rówieśnikami, którym pomoc niesie UNICEF.