Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka

serdecznie zapraszamy

Szanownych Gości na uroczyste spotkania

ze swoimi wnuczętami wg harmonogramu:

Grupa I 13 lutego (wtorek) – godz. 16

Grupa II 23 lutego (piątek) – godz. 16

Grupa III 15 lutego (czwartek) – godz. 16

Grupa IV 22 lutego (czwartek) – godz. 16

Grupa V 8 lutego (czwartek) – godz. 16

Grupa VI 21 lutego (środa) – godz. 16